2 Împăraţi 16:9 9Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir şi a omorât pe Reţin.

L-a ascultat. Poate că primul beneficiu care a rezultat din această alianţă a fost un atac asirian asupra Filistiei, care, conform cu Canonul Eponimic Asirian, sau cu lista limmu (vezi p. 55, 155, orig.) a avut loc în anul 732.

Împotriva Damascului. În conformitate cu Canonul Asirian Eponym campania a ţinut doi ani 733 şi 732. După izvoarele asiriene Damascul a fost luat în 732.

Chir. Aşezarea exactă a acestei cetăţi este necunoscută. După Isaia 22,6, ea era în, sau aproape de teritoriul Elamului. Elam era o regiune la est de Babilon mărginindu-se la nord cu Asiria. Asirienii în mod obişnuit au transportat captivi peste toată întinderea imperiului lor. Amos a prezis că sirienii erau să meargă robi la Chir (Amos 1,5).

Deschide Biblia