2 Împăraţi 16:7 7Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.”

A trimis soli. Ahaz a făcut acest pas împotriva sfatului profetului Isaia care l-a încurajat să-şi pună încrederea în Dumnezeu şi nu în om (Isaia 7,7-13; 8,13).

Izbăveşte-mă. Un astfel de strigăt ar fi trebuit să fie adresat numai lui Dumnezeu din cer. Îndreptarea cererii către Tiglat-Pileser a fost o tristă reflectare a lipsei de credinţă a lui Ahaz în Dumnezeu. In repetate rânduri, Domnul a făgăduit să izbăvească pe poporul Său în vreme de suferinţă. Isaia l-a îndemnat pe împărat să-şi pună încrederea în Dumnezeu, iar nu în om, dar Ahaz a refuzat să audă sfatul profetului.

Deschide Biblia