2 Împăraţi 16:5-6 5Atunci Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului, ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruie.

S-au suit. Vezi 2 Regi 15,37; Isaia 7,1. Obiectul acestei invazii îndrăzneţe a fost să instaleze

o nouă dinastie la Ierusalim şi să pună capăt dinastiei lui David (Isaia 7,6). Izvoarele asiriene arată că Azaria a luat o puternică poziţie contra Asiriei, dacă Azriau din Iuda este să fie identificat cu Azaria din Iuda (vezi despre 2 Regi 14,28). Probabil că această politică de rezistenţă a fost continuată sub Iotam. Pe timpul lui Ahaz, totuşi se pare că a fost adoptată o politică pro asiriană. Israel şi Siria au putut să atace pe Ahaz din cauza acestor tendinţe pro asiriene. Prin profetul Isaia, Domnul a trimis solii de încurajare pentru Ahaz, informându-l că, până la urmă Israel şi Siria nu vor reuşi în atacul lor împotriva regatului lui Iuda (Isaia 7,4-7; 8,4).

N-au putut să-l biruiască. Totuşi, Israel şi Siria au reuşit să ia mulţi captivi (2Cronici 28,5-8). Ca adaos la acest necaz dinspre nord, edomiţii în sud şi filistenii în vest au pustiit Iuda (2 Cronici 28,17.18). Unii sugerează că statele de pe ţărmul mediteranean intraseră într-o confederaţie împotriva Asiriei şi că au luat măsuri concertate împotriva lui Ahaz, din cauza refuzului său de a se uni cu ele spre a rezista năvălirilor acestei puteri care se ridica.

6În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat, şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi.

A adus iarăşi Elşatul. Vezi cele despre cap. 14,22.

Evrei. Ebraicul Yehudim, de la Yehudah (Juda) unul din cei 12 fii ai lui Iacov. Acesta este primul loc unde se află cuvântul în Scripturi. Termenul este aplicat mai întâi numai la cetăţenii regatului sudic al lui Iuda. După captivitate, el este folosit spre a desemna pe toţi cei care s-au întors în Palestina fără a ţine seamă de apartenenţa la seminţie (Ezra 4,12; Neemia 1,2). Pe timpul erei creştine numele cuprinde pe oricare descendent al lui Iacov (Matei 2,2).

Deschide Biblia