2 Cronici 36:22-23 22În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui:

Cel dintâi an. Nu primul an numărat de la cucerirea Mediei, c. 553. Babilonienii şi iudeii au socotit anii domniei lui începând cu anul când a pus stăpânire pe Babilon. Versetele 22.23 sunt repetate în Ezra 1,1.2 (vezi p. 115, 116).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1-4 PK 412

6.7 �

PK 422

9.10�

PK 438

9-19 �

PK 422

10 �

PK 439

12.13 �

PK 447

13�

PK 451

14 �

PK 449

14-16 �

1 T 280

15.16 �

GC19; ML 285

19-21 �

PK 459

23„Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece!”

Deschide Biblia