1 Timotei 2:5-6 5Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

Un singur Dumnezeu. Universalitatea creştinismului (vezi v. 1, 4) este amplificată de recunoaşterea stăpânirii lui Dumnezeu asupra întregului univers (vezi Faptele Apostolilor 17:23–28; Romani 10:12; 1 Corinteni 8:4; Efeseni 4:6; 1 Timotei 1:17).

Un singur mijlocitor. Numai prin Isus Hristos poate fi păcătosul împăcat cu Dumnezeu (vezi Ioan 14:5, 6; Romani 5:1, 2). Dumnezeu nu are nevoie să fie împăcat cu omul, deoarece planul mântuirii a fost făurit prin voia Lui (1 Timotei 2:4). În plus, prin viaţa şi moartea lui Hristos El a oferit mijloacele mântuirii. Vezi Romani 5:10. Aici Pavel exclude clar nevoia de mijlocitori omeneşti şi presupusa valoare pe care unii au dat-o unei astfel de mijlociri.

Omul Isus Hristos. Este subliniată natura umană a lui Hristos. Isus n-a fost reprezentantul nici unei clase sociale şi a nici unei naţionalităţi, ci a reprezentat toată omenirea, atât bărbaţi cât şi femei. Pavel condamnă aici teoria docetică (vezi Vol V, p. 912), care a apărut în timpurile apostolice şi care susţinea că Hristos n-a avut niciodată un trup uman, ci doar o aparenţă a acestuia. Ioan consideră că această erezie este duhul lui Antihrist (1 Ioan 4:3).

În ce priveşte natura umană a lui Hristos, vezi Vol. V, p. 917.

6care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,

S-a dat pe Sine însuşi. Misiunea lui Hristos pe pământul acesta a fost de bunăvoie (vezi Ioan 10:17, 18).

Preţ de răscumpărare. Gr. antilutron, o formă accentuată a lui lutron, cuvântul obişnuit pentru preţ de răscumpărare (vezi Matei 20:28; compară cu Romani 3:24, 25). Pavel subliniază aici incapacitatea omului de a contribui cu ceva la mântuire.

Toţi. Ispăşirea lui Hristos este potrivită chiar şi pentru cei mai răi dintre păcătoşi şi e la îndemâna tuturor oamenilor de pretutindeni (vezi 1 Timotei 2:4, 5; vezi Ioan 1:12). Adeverit. Misiunea lui Hristos pe pământ a confirmat planul lui Dumnezeu de a-i mântui pe toţi oamenii (v. 4). La vremea cuvenită. Vezi Romani 5:6; Galateni 4:4; compară cu Tit 1:3.

Deschide Biblia