1 Petru 2:24 24El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

El. Sau El Însuşi. Făcând o paranteză, apostolul aminteşte de jertfa locţiitoare a Domnului Isus Hristos ca pe un fapt întotdeauna vrednic de menţionat, deşi aici vrea să atragă atenţia asupra eroismului cu care a suportat El batjocura şi judecata (vezi comentariul de la v. 23).

A purtat. Sau a înlăturat, a ridicat (compară cu Evrei 7,27; 9,28; 13,15). Păcatul a fost pus pe seama Domnului Hristos (vezi comentariul de la Isaia 53,3–6; 2 Corinteni 5,21) pentru ca neprihănirea să poată fi pusă în dreptul omului (compară cu DA 25). Purtând pe cruce păcatele oamenilor, Domnul Hristos putea să ierte pedeapsa lor pentru că o plătise prin jertfa Sa (vezi comentariul de la Evrei 9,26). Moartea Lui a fost înlocuitoare, El a fost pedepsit pentru vinovăţia altora (vezi comentariul de la Evrei 9,28). El este jertfa de ispăşire pentru păcatele… întregii lumi (1 Ioan 2,2).

Păcatele noastre. Domnul Hristos n-a avut păcate (2 Corinteni 5,21), ci a venit să poarte păcatele noastre (Matei 1,21; Ioan 1,29; 1 Corinteni 15,3; Galateni 1,4; compară cu DA 25). În trupul Său. Compară cu Evrei 10,10.

Lemn. [Copac, KJV]. Gr. xulon, literal lemn [tăiat şi gata pentru folosire]. În Noul Testament nu este folosit pentru cruce cuvântul copac (dendron) (aşa cum se întâmplă în limba engleză). Pentru apostolul Petru crucea a devenit antitipul altarelor de jertfă din cadrul preoţiei levitice.

Fiind morţi. Gr. apoginomai, a scoate din minte, a se depărta de. Moartea Domnului Hristos trebuia să facă mai mult decât doar să aducă iertare pentru păcatele săvârşite. Ţinta misiunii Sale pe pământ era curăţirea vieţilor oamenilor de orice practică păcătoasă. El a venit pentru a-l mântui pe poporul Său de păcatele sale (vezi comentariul de la Matei 1,21; vezi şi comentariul de la 1 Ioan 1,9).

Să trăim pentru neprihănire. Adică în armonie cu principiile drepte.

Rănile. Aici Petru citează iarăşi din Isaia 53,5.

Vindecaţi. Domnul Isus Hristos a venit să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită (Luca 4,18) şi pe toţi cei ce aveau trebuinţă de vindecare (cap. 9,11) fizică şi spirituală (vezi comentariul de la Marcu 2,5.10).

Deschide Biblia