1 Petru 1:4 4şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.

Moştenire. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 20,32; Galateni 3,18; Efeseni 1,14.18. Nestricăcioasă. Gr. aphthartos, nesupusă stricăciunii [sau destrămării, deteriorării], deci veşnică. Compară cu Romani 1,23; 1 Corinteni 15,52; 1 Timotei 1,17. Neîntinată. Adică incapabilă de întinare sau de pângărire. Nu se poate veşteji. [Nu se veştejeşte, KJV]. Gr. amarantos, nepieritor. Amarantul, numele unei flori imaginare, care nu se vestejeşte, este o transliterare a cuvântului amarantos.

Păstrată. Forma verbului din greacă artă că moştenirea a fost şi continuă să fie păstrată. Compară cu Matei 6,19.20. Moştenirea celor răscumpăraţi este tot atât de sigură ca şi credincioşia lui Dumnezeu.

În ceruri. Este vorba de locuinţa lui Dumnezeu, unde este păstrată o moştenire pentru sfinţi. Această moştenire va fi oferită pe deplin celor neprihăniţi pe pământul înnoit (vezi comentariul de la Matei 5,5; Apocalipsa 21,1; vezi PP 170).

Deschide Biblia