1 Petru 1:19 19ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Ci cu. În versiunea greacă este un contrast puternic accentuat între versetele 18 şi 19 – între lucrurile pieritoare şi sângele scump al lui Hristos.

Sângele scump al lui Hristos. Sângele scump al Domnului Hristos este fără egal şi face răscumpărarea oferită de el infinit mai valoroasă decât orice altă încercare de răscumpărare (vezi comentariul de la Romani 3,25). Într-adevăr, numai sângele Domnului Hristos este în stare să ne salveze din păcat.

Mielul. În ce priveşte o discuţie cu privire la Domnului Hristos, ca Mielul oferit de Dumnezeu pentru răscumpărarea oamenilor, vezi comentariul de la Ioan 1,29.

Fără cusur. Gr. amomos. Vezi comentariul de la Efeseni 1,4, unde forma de plural, amomoi, este tradusă fără prihană.

Fără prihană. [Fără pată, KJV]. Gr. aspilos, fără cusur moral (vezi Iacov 1,27; vezi comentariul de la 1 Timotei 6,14). În Vechiul Testament se vorbeşte despre perfecţiunea fizică a mielului de jertfă (vezi Leviticul 22,19–21; vezi comentariul de la Exodul 12,5), condiţia aceasta fiind

o prefigurare a desăvârşirii morale a Domnului Hristos, care-L califica pentru a fi Mielul de jertfă al lui Dumnezeu, vrednic şi în stare de a face ispăşire pentru neamul omenesc.

Deschide Biblia