1 Împăraţi 7:49 49sfeşnicele de aur curat, cinci la dreapta, şi cinci la stânga, înaintea Locului Preasfânt, cu florile, candelele şi mucările de aur;

Sfeşnicele. Aceste zece sfeşnice, cinci pe latura de nord şi cinci pe latura de sud a Sfintei, probabil că erau ca adaos la sfeşnicul cu şapte braţe, făcut pentru tabernacol (Exod 25,31-40; 37,17-24).

Deschide Biblia