1 Corinteni 7:15 15Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.

Cel necredincios. Masculinul e folosit aici pentru ambele părţi cum se vede mai departe în verset. Despartă. Sau să se separe.

Nu sunt legaţi. [Nu e sub robie, KJV.] Gr. douloo, a înrobi, a aduce la robie. Dacă soţul necreştin nu doreşte să rămână cu cel creştin şi de bunăvoie îl (sau o) părăseşte, creştinul nu trebuie să se simtă obligat să menţină căsătoria cu orice preţ. Partenerul necredincios care doreşte să părăsească pe soţul său nu trebuie să fie împiedicat de a face aşa. Creştinul nu e sub obligaţia de a încerca să trăiască cu un soţ păgân, împotriva voinţei acestuia.

În pace. [La pace, KJV.] Literal în pace. Creştinul să se străduiască cu toată puterea să trăiască în armonie cu soţul necredincios, fără a face compromis faţă de principiu (vezi Rom. 12:8; Evr. 12:14). Creştinismul e o religie a păcii, care caută să prevină sau să evite cearta şi neînţelegerea (vezi Ioan 14:27; Rom. 14:19; 2 Cor. 13:11; Filp. 4:7). Dacă pacea nu poate fi avută câtă vreme creştinul şi necreştinul trăiesc laolaltă în căsătorie legală şi necredinciosul stăruie la despărţire, ar trebui să fie acord la o despărţire paşnică.

Deschide Biblia