1 Corinteni 2:9 9Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

Dar. Gr. alla, un puternic adversativ. Deşi oamenii neconvertiţi nu înţeleg înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică (vers. 7), Dumnezeu a făcut o minunată descoperire a înţelepciunii Sale, celor care Îl iubesc. Bogăţiile harului lui Dumnezeu nu sunt înţelese de cel neconvertit, dar creştinul vede lucrurile frumoase ale lumii acesteia ca o expresie a iubirii lui Dumnezeu faţă de om şi ca o garanţie a stării desăvârşite viitoare.

Scris. Citatul este din Isa. 64:4.

Ochiul nu le-a văzut. Versetul spune literal lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc . Faptele fizice ale existenţei sunt descoperite de simţuri, care sunt folosite pentru a aduna cunoştinţe despre cele din jurul nostru. Faptul că nici ochiul, nici urechea nu pot înţelege lucrurile lui Dumnezeu, dovedeşte că alte facultăţi decât simţurile fizice sunt cerute pentru a înţelege adevărurile spirituale (vers. 10).

Inima. Gr. kardia, un cuvânt care se referă la centrul facultăţilor omeneşti (vezi Rom. 1:21). Marile realităţi ale împărăţiilor harului şi slavei nu pot fi înţelese pe deplin nici pe calea simţurilor, nici pe cea a intelectului. Dar prin cunoştinţa pe care o împarte Dumnezeu celor care sunt dispuşi să fie învăţaţi de El, creştinii pot dobândi o cunoştinţă care sporeşte pururea. De la sine, omul este incapabil să priceapă sau să aprecieze binecuvântările Evangheliei. Experienţa celui neconvertit nu conţine nimic ce poate fi comparat cu pacea plină de bucurie care revine inimii păcătosului care se predă lui Hristos şi primeşte dulcea asigurare a iertării lui Dumnezeu.

Lucrurile. Tot ce a plănuit Dumnezeu pentru poporul său este cuprins în acest cuvânt amplu. În aplicaţia ei primară, declaraţia se ocupă cu tot ce e procurat prin Evanghelie pentru binele şi fericirea poporului lui Dumnezeu, cât este aici, pe pământ. Acestea au de-a face cu iertarea păcatelor, îndreptăţirea şi sfinţirea, bucuria şi pacea pe care harul lui Dumnezeu le dă credinciosului, şi eliberarea lui finală din această lume rea. Prin extensiune, afirmaţia mai cuprinde şi inexprimabila minunăţie, frumuseţe şi bucurie a împărăţiei lui Dumnezeu, căminul veşnic al celor mântuiţi. Toată cunoştinţa aceasta depăşeşte cu mult orice ar putea cunoaşte oamenii, în afară de Evanghelia lui Hristos. Vezi Isa. 64:4.

Pregătit. Comparaţi Mat. 20:23; 25:34.

Deschide Biblia