Psalmii 92

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte, 2să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta, 3cu instrumentul cu zece corzi şi cu lăuta, în sunetele harpei. 4Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale. 5Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! 6Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el. 7Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie. 8Dar Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci! 9Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, iată vrăjmaşii Tăi pier: toţi cei ce fac răul sunt risipiţi. 10Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt. 11Ochiul meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, şi urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi. 12Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban. 13Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. 14Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, 15ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.