Psalmii 82

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. 2– „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire) 3Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, 4scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” 5Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului. 6Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.” 7Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” 8Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.