Psalmii 81

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! 2Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din lăută! 3Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre! 4Căci aceasta este o Lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. 5El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva ţării Egiptului… Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut: – 6„I-am descărcat povara de pe umăr, şi mâinile lui nu mai ţin coşul. 7Ai strigat în necaz, şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. – (Oprire) 8Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui; Israele, de M-ai asculta! 9Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini! 10Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umple!” 11Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat. 12Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, şi au urmat sfaturile lor. 13O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele! 14Într-o clipă aş înfrunta pe vrăjmaşii lor, Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor; 15cei ce urăsc pe Domnul L-ar linguşi, şi fericirea lui Israel ar dăinui în veci. 16L-aş hrăni cu cel mai bun grâu şi l-aş sătura cu miere din stâncă.