Psalmii 66

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului. 2Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre. 3Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc. 4Tot pământul se închină înaintea Ta şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. – (Oprire) 5Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor! 6El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El. 7El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! – (Oprire) 8Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui! 9El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. 10Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 11Ne-ai adus în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse. 12Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug. 13De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie, 14juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare. 15Îţi voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. – (Oprire) 16Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. 17Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea. 18Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. 19Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. 20Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!