Psalmii 64

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrăjmaşului de care mă tem! 2Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi! 3Ei îşi ascut limba ca o sabie, îşi aruncă vorbele lor amare ca nişte săgeţi, 4ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat: trag asupra lui pe neaşteptate, fără nicio frică. 5Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse şi zic: „Cine ne va vedea?” 6Pun la cale nelegiuiri şi zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!” O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia! 7Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată, iată-i loviţi. 8Limba lor le-a pricinuit căderea; şi toţi cei ce-i văd clatină din cap. 9Toţi oamenii sunt cuprinşi de frică şi mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu”, şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui! 10Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.