Psalmii 51

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! 2Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! 3Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. 4Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. 5Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. 6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! 7Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. 8Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. 9Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! 10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 11Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. 12Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! 13Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. 14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta. 15Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. 16Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. 17Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. 18În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului! 19Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.