Psalmii 47

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 2Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul. 3El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre. 4El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire) 5Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei. 6Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! 7Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! 8Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt. 9Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.