Psalmii 34

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. 2Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure. 3Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! 4Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. 5Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. 6Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. 7Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. 8Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! 9Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! 10Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. 11Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului. 12Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite? 13Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! 14Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea! 15Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor. 16Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ. 17Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. 18Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. 19De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. 20Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme. 21Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi. 22Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit.