Psalmii 33

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. 2Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi. 3Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! 4Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. 5El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul. 6Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. 7El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări. 8Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! 9Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. 10Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. 11Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam. 12Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire! 13Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor. 14Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului. 15El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor. 16Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz; 17calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea. 18Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, 19ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei. 20Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. 21Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt. 22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!