Psalmii 29

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste. 2Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte! 3Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari. 4Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ. 5Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului; 6îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli. 7Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc, 8glasul Domnului face să se cutremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades. 9Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!” 10Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie. 11Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace.