Psalmii 26

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire. 2Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima! 3Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău. 4Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni. 5Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi. 6Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne, 7ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale. 8Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta. 9Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge, 10ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită! 11Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine! 12Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.