Psalmii 24

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! 2Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri. 3Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? – 4Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele. 5Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. 6Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire) 7Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! – 8„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. 9Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! – 10„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire)