Psalmii 149

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui! 2Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor! 3Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa! 4Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i. 5Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor! 6Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor, 7ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele; 8să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier, 9ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!