Psalmii 147

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm. 2Domnul zideşte iarăşi Ierusalimul, strânge pe surghiuniţii lui Israel; 3tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. 4El socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate. 5Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. 6Domnul sprijină pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pământ. 7Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa! 8El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi. 9El dă hrană vitelor şi puilor corbului când strigă. 10Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului. 11Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 12Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane! 13Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântă pe fiii tăi în mijlocul tău; 14El dă pace ţinutului tău şi te satură cu cel mai bun grâu. 15El Îşi trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare. 16El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa; 17El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său? 18El Îşi trimite cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg. 19El descoperă lui Iacov cuvântul Său, lui Israel, legile şi poruncile Sale. 20El n-a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!