Psalmii 129

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! – 2destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit. 3Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. 4Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi. 5Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul! 6Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă! 7Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea, 8şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”