Psalmii 113

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului! 2Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac! 3De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat. 4Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri. 5Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus? 6El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ. 7El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi, 8ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său. 9El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!