Psalmii 112

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! 2Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. 3El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci. 4Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. 5Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate! 6Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. 7El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. 8Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui. 9El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă. 10Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.