Psalmii 111

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare. 2Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc. 3Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci. 4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv. 5El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui. 6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor. 7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, 8întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. 9A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat. 10Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.