Proverbe 7

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele. 2Ţine sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor. 3Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. 4Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta – 5ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare. 6Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele. 7Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. 8Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei. 9Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. 10Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. 11Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: 12când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă. 13Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: 14„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele. 15De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit. 16Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt; 17mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară. 18Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări. 19Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, 20a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” 21Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare. 22Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, 23ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul. 24Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele. 25Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. 26Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. 27Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.