Proverbe 29

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. – 2Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. – 3Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. – 4Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. – 5Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. – 6În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură. – 7Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. – 8Cei uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mânia. – 9Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. – 10Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. – 11Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. – 12Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi. – 13Săracul şi asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. 14Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. – 15Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. – 16Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. – 17Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului. – 18Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte Legea! – 19Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. – 20Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el. – 21Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. – 22Un om mânios stârneşte certuri, şi un înfuriat face multe păcate. – 23Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. – 24Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul şi nu spune nimic. – 25Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. – 26Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. 27Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.