Proverbe 27

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi. – 2Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 3Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. – 4Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? – 5Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. – 6Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. – 7Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. – 8Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său. 9Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. – 10Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. – 11Fiule, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte. – 12Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; dar proştii merg spre el şi sunt pedepsiţi. – 13Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. – 14Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem. – 15O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna. 16Cine o opreşte, parcă opreşte vântul şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă. – 17După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. – 18Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. – 19Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. – 20După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura. – 21Ce este tigaia pentru lămurirea argintului şi cuptorul pentru lămurirea aurului: aceea este bunul nume pentru un om. – 22Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor, nebunia tot n-ar ieşi din el. – 23Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale. 24Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie. – 25După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse. – 26Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata ogorului; 27laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.