Proverbe 22

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. – 2Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul. 3Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. – 4Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. – 5Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. – 6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – 7Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. – 8Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. – 9Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. – 10Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. – 11Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. – 12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. – 13Leneşul zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!” – 14Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. – 15Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. – 16Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. – 17Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. – 18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. – 19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. – 20N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, 21ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? – 22Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă! 23Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. – 24Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, 25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. – 26Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. 27Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? – 28Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. – 29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.