Proverbe 20

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. – 2Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. – 3Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. – 4Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! – 5Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. – 6Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? – 7Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! – 8Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. – 9Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? – 10Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. – 11Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. – 12Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. – 13Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. – 14„Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. – 15Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. – 16Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. – 17Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. – 18Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. – 19Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. – 20Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. – 21O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. – 22Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. – 23Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. – 24Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa? 25Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. – 26Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. – 27Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. – 28Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. – 29Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. – 30Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –