Proverbe 19

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebun. – 2Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. – 3Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui. – 4Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. – 5Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. – 6Omul darnic are mulţi linguşitori şi toţi sunt prieteni cu cel ce dă daruri. – 7Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. – 8Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. – 9Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri. – 10Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob să stăpânească peste voievozi. – 11Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile. – 12Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. – 13Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna. – 14Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. – 15Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.” 16Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. – 17Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. – 18Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. – 19Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta. – 20Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura ca să fii înţelept pe viitor! – 21Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. – 22Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. – 23Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. – 24Leneşul îşi vâră mâna în strachină şi n-o duce înapoi la gură. – 25Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. – 26Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. – 27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. – 28Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. – 29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor. –