Proverbe 18

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. – 2Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. – 3Când vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. – 4Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape adânci; izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge întruna. – 5Nu este bine să ai încredere în faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. – 6Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură până stârneşte lovituri. – 7Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. – 8Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor. – 9Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. – 10Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. – 11Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. – 12Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. – 13Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. – 14Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? – 15O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. – 16Darurile unui om îi fac loc şi-i deschid intrarea înaintea celor mari. – 17Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt şi-l ia la cercetare. – 18Sorţul pune capăt neînţelegerilor şi hotărăşte între cei puternici. 19Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. – 20Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. 21Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. – 22Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. – 23Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. – 24Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. –