Iov 26

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Iov a luat cuvântul şi a zis: 2„Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere! 3Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală! 4Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine? 5Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape şi sub locuitorii lor; 6înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş. 7El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic. 8Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor. 9Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el. 10A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric. 11Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui. 12Prin puterea Lui tulbură marea, prin priceperea Lui îi sfărâmă furia. 13Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar. 14Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”