Iov 25

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: 2„Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte. 3Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui? 4Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? 5Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui; 6cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”