Studiul 1 Vezi studiile anterioare 27-03 iulie
Limba maghiară

„Martorii Mei”

imagine-studiu
„Martorii Mei”

 Text de memorat: „Lucrul acesta este __ și bine ___ înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la ___ adevărului.” (1 Timotei 2:3)

Marea dorință a lui Dumnezeu este ca toți oamenii de pretutindeni să răspundă iubirii Sale, să-I accepte harul, să fie transformați de Duhul Său și să fie salvați în Împărăția Lui. Nu există o dorință mai mare pentru El decât mântuirea noastră. Dragostea Sa este nemărginită. Harul Său este nemăsurat. Mila Lui este nesfârșită. Iertarea Sa este inepuizabilă, iar puterea Lui este infinită. Spre deosebire de zeii păgâni, care cereau sacrificii, Dumnezeul nostru a adus sacrificiul suprem. Oricât de mult ne dorim noi să fim salvați, Dumnezeu vrea și mai mult să ne salveze. „Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2:3,4). Dorința inimii Lui este salvarea ta și a mea.

Mărturia noastră este despre Isus. Este despre ce a făcut El pentru a ne salva, despre cum ne-a schimbat viața și despre adevărurile minunate ale Cuvântului Său care ne spun cine este El și ne arată frumusețea caracterului Său. De ce să dăm mărturie? Când înțelegem cine este El și trăim minunile harului Său și puterea dragostei Sale, nu putem să tăcem. De ce să dăm mărturie? Când lucrăm împreună cu Mântuitorul, intrăm în bucuria Lui de a-i vedea pe oameni răscumpărați prin harul Său și transformați prin dragostea Sa.

4 iulie – Ziua evanghelistului voluntar

Duminică, 28 iulie

Dumnezeu le oferă zilnic oamenilor de pretutindeni ocazii de a-L cunoaște. El le mișcă inima prin intermediul Duhului Sfânt. Dumnezeu Se descoperă pe Sine în frumusețea și complexitatea lumii naturale. Vastitatea, ordinea și simetria universului vorbesc despre un Dumnezeu infinit, care are o înțelepciune nelimitată și o putere infinită. El potrivește circumstanțele în viața noastră ca să ne atragă la Sine. Deși Dumnezeu ni Se descoperă prin lucrarea Duhului Sfânt, prin splendoarea naturii și prin actele providențiale, cea mai clară descoperire a iubirii Sale se găsește în viața și în slujirea lui Isus Hristos. Când le vorbim altora despre El, le oferim cea mai bună oportunitate de a fi salvați.

1. Ce ne învață Evanghelia după Luca despre scopul venirii lui Hristos pe pământ? Cum conlucrăm cu Hristos în lucrarea Sa de salvare a celor pierduți?

Luca 19:10 compară cu Iacov 5:19,20 

Iacov spune: „Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte” (Iacov 5:20). Cartea Romani explică mai amănunțit această idee. În capitolele 1 și 2 din Romani se arată că, fără Hristos, atât cei dintre neamuri care au văzut descoperirea lui Dumnezeu în natură, cât și evreii care au primit revelația profetică a lui Dumnezeu în Scriptură sunt pierduți. În Romani 3–5, apostolul ne dezvăluie că mântuirea vine prin har, doar prin credință. În Romani 6–8, el arată că harul care îl îndreptățește pe orice credincios îl și sfințește. În Romani 10, Pavel afirmă: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (vers. 13), subliniind apoi faptul că nimeni nu poate chema dacă nu a crezut, iar oamenii nu pot crede dacă nu au auzit și nu pot auzi decât dacă le spune cineva. Noi suntem verigi de legătură în planul de mântuire ca să ajungem cu vestea Evangheliei la oamenii pierduți.

Care este rolul nostru în planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor? Gândește-te câți au auzit Evanghelia de pe buzele tale.

 

Luni, 29 iulie

Te-ai gândit vreodată ce simte Dumnezeu în fiecare clipă, privind lumea aceasta pe care El a creat-o atât de minunată, încât îngerii au cântat atunci de bucurie? Ce vede acum Dumnezeu? Taberele de refugiați pline de copii înfrigurați, înfometați și care plâng. Pe străzile orașelor aglomerate din lume, oameni fără adăpost și nevoiași. Cu siguranță, inima Sa suferă pentru fiecare dintre aceștia, pentru femeile abuzate și copiii înspăimântați care sunt târâți în sclavia sexuală, pentru ravagiile războiului, pentru efectele devastatoare ale dezastrelor naturale și agonia dureroasă cauzată de bolile debilitante și aducătoare de moarte.

Există oare pe pământ și lucruri care Îi aduc bucurie în inimă?

2. Cum se termină următoarele pilde și ce spun finalurile lor despre Dumnezeu? Luca 15:6,7,9,10,22-24,32 

Întreg cerul se bucură când cei pierduți sunt găsiți. Într-o lume plină de boli, dezastre și moarte, noi putem aduce bucurie inimii lui Dumnezeu, împărtășind vestea bună a mântuirii cu ceilalți. Unul dintre cele mai bune motive de a împărtăși dragostea lui Hristos este cunoașterea faptului că lucrarea personală a fiecăruia dintre noi produce bucurie inimii lui Dumnezeu. De fiecare dată când noi descoperim dragostea Lui, întreg cerul cântă.

3. Care este răspunsul Domnului când noi acceptăm harul Său salvator? Țefania 3:17

Imaginează-ți această scenă. Ca urmare a mărturiei tale, un bărbat sau o femeie, un băiat sau o fată Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor al său personal. Isus Se bucură. Întreg cerul izbucnește în cântări fermecătoare și puternicul nostru Mântuitor se bucură de acel om prin cântec. Ce poate fi mai satisfăcător sau ce poate aduce mai multă împlinire decât să știi că mărturia ta produce bucurie inimii lui Dumnezeu într-o lume a tristeții?

Marți, 30 iulie

Marea Moartă se află la cea mai joasă altitudine de pe pământ – 427 de metri sub nivelul mării. Râul Iordan străbate Marea Galileei și își continuă traseul în jos, prin Valea Iordanului, până se varsă în Marea Moartă. Climatul secetos și fierbinte, caracterizat de un soare arzător și condiții de deșert, face ca apa să se evapore rapid. Deoarece conținutul de sare și minerale al Mării Moarte este de 33,7%, prea puține vietăți supraviețuiesc în ea. Nu există pești și nici plante, ci doar niște microbi și bacterii pe fundul apei. La fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Dacă harul lui Dumnezeu care se revarsă în viața noastră nu curge mai departe spre alții, noi vom stagna și vom deveni aproape fără viață, așa cum este Marea Moartă. Fiind creștini, nu trebuie să trăim așa.

4. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă la Marea Moartă, ce se întâmplă cu credincioșii care primesc „râurile de apă vie” care vin de la Hristos? Ioan 7:37,38

Luca 6:38

„Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare a păcătoșilor și fără ajutorul nostru, dar, pentru ca noi să ne formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtași la lucrarea Lui. Pentru a putea intra în bucuria Lui, bucuria de a vedea ființe răscumpărate prin jertfa Sa, trebuie să luăm parte la eforturile Lui pentru răscumpărarea lor.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 142

„Cei care doresc să fie biruitori trebuie să renunțe la ei înșiși, iar singurul mod în care pot realiza această mare lucrare este să fie mai interesați de mântuirea semenilor lor.” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 207

Noi creștem atunci când le spunem și altora ce a făcut Hristos în viața noastră. Dacă ținem seama de tot ce ni s-a dat în Hristos, ce ne-ar putea reține de la le oferi și altora din ce am primit? Doar egoismul nostru. În timp, dacă noi nu le spunem și altora despre credința pe care o avem, viața noastră spirituală va deveni la fel ca Marea Moartă.

Tu le-ai vorbit altora despre Hristos, te-ai rugat cu ei, i-ai ajutat în problemele lor? Care au fost experiențele tale? Ce impact au avut ele asupra credinței și a umblării tale cu Domnul?

Miercuri, 1 iulie

Loialitatea față de Hristos necesită un angajament de a face voia Lui. Ea impune ascultare de poruncile Sale și urmarea este o inimă care bate la unison cu inima Lui pentru a-i salva pe ce pierduți. Loialitatea pune pe primul loc lucrurile cărora Isus le acordă prioritate.

5. Ce spun următoarele pasaje despre dorința lui Dumnezeu? Care este prioritatea Lui? 1 Timotei 2:3,4

2 Petru 3:9

Dumnezeu dorește salvarea oamenilor. Nu există nimic altceva mai important pentru El. Aceasta este dorința Lui cea mai fierbinte. Comentariile biblice AZȘ fac următoarea observație cu privire la conjuncția „ci”. Termenul grecesc este alla. Aici este folosit cu sensul de „a accentua contrastul dintre interpretarea greșită a naturii lui Dumnezeu, și anume că El ar putea dori ca unii să piară, și faptul că El dorește ca toți să fie salvați” (vol. 7, p. 615). Porunca lui Hristos adresată fiecăruia dintre noi de a fi părtași la lucrarea Lui, în calitate de martori ai dragostei, harului și adevărului Său, este urmarea dorinței Lui ca întreaga omenire să fie mântuită.

6. Cui i s-a aplicat inițial următorul pasaj? Cum îl folosește Pavel? Isaia 49:6

Faptele Apostolilor 13:47

Sunt situații în care o profeție a Vechiului Testament are mai multe aplicații. Aici, apostolul Pavel ia o profeție care s-a referit mai întâi la Israel și apoi la Mesia (vezi Isaia 41:8; 49:6 și Luca 2:32) și o aplică la biserica Noului Testament. Dacă neglijează sau minimalizează porunca lui Hristos, biserica nu își atinge scopul existenței și nu își îndeplinește chemarea profetică față de lume.

Care sunt pericolele pentru biserică, chiar și pentru o biserică locală, dacă ajunge să fie concentrată doar pe ce se întâmplă în interior?

 

Motivați de dragoste Joi, 2 iulie

În această săptămână ne concentrăm pe întrebarea: „De ce vorbim despre credința noastră? Am descoperit că, pe măsură ce ne împărtășim credința, avem bucuria de a fi colaboratori cu Dumnezeu în lucrarea Lui pentru lume. Mărturia noastră despre dragostea Lui le oferă oamenilor ocazii mai mari de salvare, deoarece ei pot vedea mai clar harul și adevărul Său.

În același timp, acesta este și unul dintre mijloacele folosite de Dumnezeu pentru ca noi să creștem spiritual. Dacă nu le spunem și altora ce a făcut Hristos pentru noi și nu îi ajutăm, nu avem o viață spirituală autentică. Când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, venim în legătură cu inima Celui care dorește ca întreaga omenire să fie mântuită. Este un răspuns, o dovadă de ascultare de porunca Sa.

7. Ce l-a motivat pe Pavel să suporte încercări, necazuri și greutăți de dragul Evangheliei? Cum poate același motiv să impulsioneze slujirea noastră pentru Hristos? 2 Corinteni 5:14,15,18-20

Apostolul Pavel a fost motivat de dragoste. Există lucruri pe care le vei face doar din dragoste, din niciun alt motiv. Când declara că „dragostea lui Hristos ne constrânge” (NTR), apostolul rostea un adevăr veșnic. A constrânge înseamnă „a soma, a forța, a impune”. Dragostea lui Hristos a controlat acțiunile lui Pavel și i-a motivat mărturia personală. Având un obiectiv care a rezistat în fața dificultăților și o minte concentrată asupra unui singur țel, el a vestit planul de mântuire în întreaga lume mediteraneeană.

„Iubirea trebuie să sălășluiască în inimă. Un creștin adevărat are ca motivație a acțiunilor sale atașamentul profund al inimii față de Mântuitorul. Iar din această rădăcină a iubirii sale pentru Hristos izvorăște atenția sa față de frații lui.” – Ellen White, Căminul adventist, p. 425 Când recunoaștem sacrificiul imens pe care Hristos l-a făcut pentru noi, ne simțim copleșiți de dragostea Sa și constrânși să le împărtășim și altora ce a făcut El pentru noi.

Meditează la faptul că Acela care a creat toate lucrurile (galaxiile, stelele, oștile îngerești, întreg cosmosul, alte lumi) a murit pe cruce pentru noi.

Vineri, 3 iulie

Biserica Noului Testament s-a confruntat cu pericolul de a nu înțelege pentru ce a fost adusă la existență. „Prigoana care a venit asupra bisericii din Ierusalim a avut ca urmare un mare avânt al lucrării Evangheliei. Vestirea Cuvântului în locul acesta fusese însoțită de succes și exista pericolul ca ucenicii să rămână aici prea mult timp, neglijând misiunea încredințată lor de Mântuitorul, de a merge în toată lumea. Uitând că puterea de a rezista răului este mai bine dobândită printr-o lucrare energică, ei au început să creadă că nu au o lucrare mai importantă de făcut decât aceea de a ocroti biserica din Ierusalim de atacurile vrăjmașului. În loc să-i formeze pe cei nou-convertiți pentru a duce Evanghelia la cei care nu o auziseră încă, ei erau în pericolul de a lua o atitudine care ar fi făcut ca toți să fie mulțumiți cu ceea ce fusese realizat până aici.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 105

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul „Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”; Hristos, Lumina lumii, partea a doua din cap. 86, „Duceți-vă și învățați toate neamurile”.

Studiu la rând Psalmii 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, Evanghelizare, subcapitolul „Prezentarea Legii și a Sabatului”

1. Cum i se păreau psalmistului gândurile lui Dumnezeu?

2. A cui lovitură (pedeapsă) era bine-venită pentru psalmist?

3. Pe cine compară psalmistul cu „niște stâlpi săpați frumos”?

4. Ce face Domnul pentru cei ce cad și pentru cei încovoiați?

5. Care două lucruri nu trebuie despărțite în nicio prezentare?